Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Organizacje pozarządowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych jest nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia organizacji pozarządowej, zarówno w aspekcie, założeń prawnych, jak i dotyczących zarządzania takim podmiotem. Słuchacze studiów zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi ze specyfiką różnych rodzajów organizacji pozarządowych – i w tym ujęciu z: wymogami prawnymi i formalnymi, specyfiką księgowości, realizacją funkcji personalnej, pracą w grupie i związanym z nią zarządzaniem projektami, a także realizacją czterech funkcji zarządzania i strategicznym zarządzaniem organizacją pozarządową. W związku z istniejącymi problemami finansowania działalności NGO’s w Polsce, słuchacze nabędą wiedzę o możliwych źródłach tego typu środków, związanymi zarówno z funduszami europejskimi (nowy program unijny 2014-2020), jak i samorządowymi źródłami finansowania.
Polityka Prywatności