Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie kompleksowej wiedzy w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów w prawie krajowym oraz europejskim, a także zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem istniejących rozwiązań prawnych. Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami konkurencji i ochrony konsumentów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Szczególnie przydatne jest dla ekonomistów, prawników, sędziów, arbitrów, doradców, rzeczników patentowych, rzeczników konsumenckich, pracowników Państwowej Inspekcji Handlowej, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, pracowników urzędów regulacyjnych, pracowników przedsiębiorstw użyteczności publicznej, przedsiębiorców i jego służb projektujących i wdrażających produkty rynkowe, pracowników Punktów Obsługi Klienta oraz Infolinii, a także dla menedżerów. Studia mogą być również atrakcyjne dla podejmujących studia wyłącznie dla własnej konsumenckiej korzyści.

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykazem przedmiotów oraz ze średnią ocen. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Polityka Prywatności