Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Prawo karne skarbowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Celem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach karnych skarbowych, organizacji i kompetencji finansowych i niefinansowych organów tego postępowania, prawa karnego wykonawczego oraz prawa finansowego. Ma ono służyć przede wszystkim uzupełnieniu i pogłębieniu wiedzy oraz podniesieniu kwalifikacji praktyków zajmujących się zawodowo prawem karnym skarbowym. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu wyspecjalizowanej dziedziny prawa karnego, jaką jest prawo karne skarbowe, praktykom wymiaru sprawiedliwości i organów pomocy prawnej. Z wiedzy zdobytej na tych studiach mogą skorzystać także osoby zajmujące się dziedzinami prawa z pogranicza prawa karnego skarbowego, takimi jak: prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Polityka Prywatności