Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zawodowych (licencjackich) lub studiów magisterskich posiadających przygotowanie mertytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć). Program studiów uwzględnia określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 27 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli przedmioty i treści programowe kształcenia nauczycielskiego. W trakcie studiów realizowane są praktyki pedagogiczne.

Wymagania, wykształcenie kandydata: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).
 
Uzyskane kwalifikacje: absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów przedmiotu (prowadzenia zajęć)
 
Dodatkowe kwalifikacje (dla chętnych uczestników): uprawnienia kierowników wycieczek.
Polityka Prywatności