Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Psychogerontologia: asystent seniora

Język wykładowy: polski

Opis kierunku:

  • Program studiów stanowi efekt pogłębionej analizy potrzeb różnych podmiotów (seniorów, instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, rodzin, społeczności lokalnej, przyszłych słuchaczy).
  • Zajęcia w ramach studiów maja charakter specjalistyczny, praktyczny oraz interdyscyplinarny.
  • Studia są odpowiedzią na potrzeby przyszłych pracodawców/rynku, powstały przy współpracy oraz dzięki wsparciu doświadczonych naukowców, badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny.
  • Stanowią ofertę dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami, osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z osobami starszymi.
  • Są rekomendowane przez: Wrocławskie Centrum Seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku UWr.
Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
Polityka Prywatności