Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Psychologia Zarządzania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia Podyplomowe "Psychologia Zarządzania" przeznaczone są dla psychologów pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii zarządzania oraz dla specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pracowników działów personalnych, członków rad nadzorczych, oświaty, kadry menedżerskiej, pracowników firm zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi i zarządzaniem kadrami). Studia dostarczają psychologiczną wiedzę przydatną m.in. w opracowaniu systemów celów, planowaniu, podejmowaniu decyzji personalnych, kierowaniu ludźmi, ocenie efektywności pracowników, diagnozowaniu i analizie organizacji nieformalnej i zarządzaniu sobą w czasie. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zastosowaniem psychologii w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas zarządzania firmą, m.in. poznają kulturowe uwarunkowania zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych, zdobywają najnowszą wiedzę psychologiczną z problematyki zachowań organizacyjnych i psychologii zarządzania.

Wymagania: studia dla absolwentów psychologii oraz innych studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera, magistra

Uzyskane kwalifikacje: Słuchacze zdobywają wiedzę nt. doboru pracowników z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. Uczestniczą w symulacji Assessment Center, co ma na celu nabycie umiejętności formułowania wymagań, opracowywania zadań adekwatnie do wymagań stanowiska, sztuki obserwacji (arkusze obserwacyjne, skale szacunkowe), syntezy wyników uzyskanych różnymi metodami przez zespół obserwatorów.Zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami oceny efektywności różnych form doskonalenia pracowników (rozmowa oceniająca, coaching). Nabywają umiejętności w diagnozie stylów kierowania na podstawie wskaźników obserwacyjnych i danych kwestionariuszowych.Uczą się konstrukcji systemów motywowania oraz stosowania konkretnych technik motywowania pracowników. Zdobywają wiedzę z zakresu analizy konfliktów, stylów ich rozwiązywania wraz z aktualną wiedzą naukową z psychologii stresu i radzenia sobie z nim. Poprzez możliwość czynnego udziału w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych, poznają własny styl działania, indywidualne predyspozycje i cechy. Poznają techniki asertywnego radzenia sobie w pracy zawodowej, doskonalą umiejętność pozytywnej i elastycznej autoprezentacji w sposób adekwatny do problemu i sytuacji oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Polityka Prywatności