Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Wiedza o Sztuce i Kulturze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne

Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze prowadzone są w dwóch trybach:

1) dwusemestralne studia doskonalące (230 godz.) – adresowane do absolwentów studiów wyższych zmierzających do zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki i kultury

2) trzysemestralne studia kwalifikacyjne (350 godz. zajęć + 60 godz. praktyki szkolnej realizowanej indywidualnie przez studenta) – nadające uprawnienia do nauczania w gimnazjum i szkolnictwie ponadgimnazjalnym dodatkowego przedmiotu "Wiedza o kulturze”. Adresowane do absolwentów studiów magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych posiadających czynne uprawnienia nauczycielskie

Polityka Prywatności