Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Wydawca produktów cyfrowych

Język wykładowy: polski
W trakcie studiów uczestnik:
  • poznaje zasady i etapy pracy nad przekazem autorskim (inicjowanie projektów, budżet i kalkulacja, budowanie zespołu, kanały dystrybucji, czas życia produktu),
  • doskonali warsztat redakcyjny (poprawność i nacechowanie stylistyczne tekstów, źródła potrzebnych informacji, ocena ich wartości),
  • poznaje programy i aplikacje, za pomocą których samodzielnie przygotowuje publikacje elektroniczne w różnych formatach,
  • projektuje architekturę i kształt graficzny publikacji (zasady typograficzne dla publikacji drukowanych i internetowych, wartość estetyczna, kryteria oceny, funkcjonalność),
  • poznaje narzędzia wykorzystywane do dystrybucji i promocji publikacji w sieci,
  • nabywa umiejętność oceny niebezpieczeństw związanych z naruszaniem praw autorskich (nowe pola eksploatacji, bezpieczeństwo i ochrona informacji).
Polityka Prywatności