Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych warsztatowi pracownika zajmującego się kształtowaniem i zarządzaniem kapitałem ludzkim i społecznym. Intencją studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką kapitału ludzkiego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kształtowania i zarządzania kapitałami, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego.

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych).

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów  Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności