Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim) chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe zdobywając specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki zarządzania bezpieczeństwem zarówno w instytucjach publicznych tj.: instytucje rządowe, samorządowe, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, wojskowych i innych; jak i w firmach prywatnych tj.: wywiadownie gospodarcze, prywatne firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne i inne lub chcących podjąć zatrudnienie w ww. instytucjach na stanowiskach związanych z koordynacją działań związanych z bezpieczeństwem.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności