Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Podstawowym celem studiów jest doskonalenie kompetencji osób zarządzających podmiotami leczniczymi oraz kadry medycznej, przedstawicieli sektora prawniczego i finansowego.
Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i medycznych warunków działalności podmiotów leczniczych z elementami jakości i ryzyka.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności