Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie projektami (project management)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przekazanie Uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu teorii i narzędzi zarządzania projektami. W szczególności dotyczy to metodyk wykorzystywanych w procesie podejmowania racjonalnych decyzji, warunkujących osiąganie rentowności zainwestowanych kapitałów, terminowego realizowania zobowiązań, tworzenia bazy finansowej na kolejna lata,
  • rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków zajmujących się zarządzaniem projektami na co dzień,
  • rozwijanie umiejętności logiczno-analitycznego myślenia przy wykorzystaniu różnych uniwersalnych metodyk w procesie zarządzania projektami,
  • przygotowanie do egzaminu Prince2 Fundation.
Management
Management – film, amerykańska komedia romantyczna z 2008 roku;
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności