Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie rewitalizacją w jednostkach samorządu terytorialnego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia są pogłąebieniem wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania procesami rewitalizacji prowadzonymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Studia mają charakter interdyscyplinarny – uwzględniają zarówno treści związane z formalno – prawnymi aspektami wdrażania procesów rewitalizacyjnych, tematyką z zakresu planowania przestrzennego, finansowymi aspektami rewitalizacji, komunikacją społeczną oraz partycypacją pozwalającymi włączać szerokie grono interesariuszy w procesy odnowy tkanki społecznej oraz materialnej w gminach. Wszystkie te kwestie znajdują swoje odzwierciedlenie w planowanych do osiągnięcia efektach kształcenia.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności