Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Legnica, Polska

Kwalifikacyjne Socjoterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz rodziną dysfunkcjonalną. Wyposażenie w praktyczną umiejętność organizowania procesu socjoterapeutycznego od zdiagnozowania problemu dziecka i rodziny poprzez zaprojektowanie i realizację procesy terapeutycznego, którego efektem ma być poprawa społecznego funkcjonowania dziecka i ostatecznie samodzielne radzenie sobie z problemami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności