Lublin, Polska

Psychoonkologia – studia z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Psychoonkologia
Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny której rozwój przypada w Europie na lata 80. XX wieku. Problematykę badawczą psychoonkologii można ująć w trzy grupy:

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności