Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Nauka potrwa sześć semestrów. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.
Polityka Prywatności