Nowy Targ, Polska

Funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Estetyka
Estetyka (gr. aisthetikos - dosł. 'dotyczący poznania zmysłowego', ale też 'wrażliwy') – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najbardziej precyzyjny został określony przez Marię Gołaszewską w jej książce pt. Zarys estetyki, gdzie opisano estetykę jako naukę zajmującą się tzw. sytuacją estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisać relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej.
Estetyka
Estetyka niekoniecznie jest zgodna z przyzwyczajeniami odbiorców, zwłaszcza tych odwołujących się do XIX-wiecznego realizmu. Jesteśmy sto lat do tyłu! Przecież przeciętny widz zachwyca się dopiero impresjonizmem! Estetyczność to efekt oszczędnej, precyzyjnej i dobrze przemyślanej kompozycji. Estetyka to piękna obecność znaczenia w dziele sztuki, a nie to, co się podoba!
Autor: Maria Anna Potocka
Estetyka
Estetyka miała notorycznie podnosić do rangi bądź absolutu, bądź naukowo weryfikowalnej, a zarazem uniwersalnej tezy twierdzenia racjonalizujące ograniczony, tj. społecznie i historycznie uwarunkowany smak danej populacji.
Autor: Stefan Morawski, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985, s. 355.
Estetyka
Symetria: estetyka idiotów.
Autor: Julian Tuwim, Jarmark rymów

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności