Ciechanów, Polska

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Uczestnikami kształcenia mogą być pielęgniarki i położne, które ukończyły szkołę medyczną, wyższą szkołę medyczną i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności