Ciechanów, Polska

Teleinformatyczne wspomaganie działalności gospodarczej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technik i usług teleinformatycznych, w tym sieci Internet i jej zasobów, jako narzędzi wspomagających prowadzenie działalności gospodarczą.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności