Przemyśl, Polska

Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności