Sanok, Polska

Ekonomika gospodarstwa rolnego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: up-sanok.edu.pl
Ekonomika
Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności