Elbląg, Polska

Asystent Rodziny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia Podyplomowe pod nazwą ASYSTENT RODZINY skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności zawodowe oraz reprezentują następujące zawody: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, reprezentant nauk o rodzinie, politolog.
Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
asystent rodziny
Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności