Elbląg, Polska

Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych tłumaczy języka niemieckiego. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności translatorycznych w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z obszaru nauk społecznych (prawo, ekonomia, administracja), medycznych (medycyna, farmacja) oraz technicznych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności