Elbląg, Polska

Socjoterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia nadają specjalistyczne kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. Studia dają kwalifikacje nauczyciela socjoterapeuty .

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności