Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Inspekcje Morskie FSC, PSC

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
PROGRAM STUDIÓW zapewnia:

  • zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich
  • poznanie celów i zadań organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu- ONZ, IMO, ITU, MOP, Komisji Europejskiej, EMSA, Paris- MOU oraz współuczestniczenie w działaniu- bezpieczniejsza żegluga i czystsze morza w Unii Europejskiej
  • nabycie umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych
  • uzyskanie praktycznych umiejętności prowadzenia określonych inspekcji

Polityka Prywatności