Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
tylko uczelnia
Sopot, Polska

Kynopsychologia - podyplomowe studia rozwoju kompetencji trenera psów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne

Adresaci:

  • osoby, trenerzy pragnący udoskonalić warsztat umiejętności pracy trenerskiej z psami,
  • osoby wiążące przyszły rozwój zawodowy z psami w szerokim aspekcie, zarówno, jako trenerzy jak i przyszli przewodnicy psów w służbach mundurowych,
  • trenerzy psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
  • terapeuci chcący poszerzyć warsztat i umiejętności pracy,
  • pracownicy administracji publicznej wydziałów, w których praca wiąże się z planowaniem gospodarki związanej ze zwierzętami.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach

Studia stanowią poszerzenie warsztatu i umiejętności pracy z psami. Uczestnicy studiów przyswajają teoretyczne podstawy funkcjonowania psa przedstawione wieloaspektowo – psychologia, anatomia, fizjologia, dobrostan, podstawy uczenia, prawo.
Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych realizowanych w zagadnieniach uczenia psa, pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, szkolenia specjalistycznego, uczestnicy studiów uzyskują doświadczenie w pracy z psem przekazywane od praktyków zawodu.

Połączenie obu tych form:
A) pozwala osiągnąć wyjątkowe efekty trenerskie
B) kształtuje sylwetkę absolwenta, jako osobę znającą podstawy funkcjonowania zwierzęcia,
C) kształtuje dobrego praktyka, który sprawdzi się na rynku pracy,
D) pozwala na określenie kompetencji zawodowych i pomaga w wybraniu określonej specjalizacji.

Dodatkowo uzyskane kompetencje wpłyną pozytywnie na realną pracę ze zwierzętami podnosząc jej atrakcyjność oraz bezpieczeństwo. Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, aby uczestnik miał możliwość praktycznego wykorzystania przyswojonego materiału teoretycznego. Słuchacze biorą udział w różnych formach zajęć prowadzonych z wielu obszarów dotyczących pracy z psem.

Polityka Prywatności