Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Administracja Samorządowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel

  • Zapoznanie uczestników z przepisami prawa z zakresu podstaw ustrojowych funkcjonowania samorządu, z zakresu finansów publicznych, polityki kadrowej, public relations w urzędzie, metodami i technikami zarządzania zespołem.

Korzyści

  • Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę prawniczą, menedżerską, a także niezbędny zasób wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej JST, praktyczne umiejętności zarządzania  administracją samorządową w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi, wiedzę w zakresie społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego.

Uczestnicy

  • Studia te kierowane są do obecnych pracowników administracji samorządowej, jak i do osób, które w przyszłości chcą pracować w jednostkach organizacyjnych administracji
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja samorządowa
Administracja samorządowa – zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa w terenie. Samorząd gminny, powiatowy czy samorząd województwa to utworzone z mocy prawa zrzeszenia wszystkich mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa, mające osobowość prawną i wypełniające zadania z zakresu administracji publicznej. Samorząd wykonuje zadania samodzielnie, na podstawie upoważnień i w ramach środków przyznanych mu przez Konstytucję i ustawy.

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności