województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Akademia Menedżera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów oraz adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je, m.in. koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacja, motywowanie, coaching), rozwój inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej, przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny „personal branding” (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy).
Polityka Prywatności