Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Aplikacje internetowe i mobilne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia online Studia online

Aplikacje internetowe i mobilne (on-line) - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających budowę stron internetowych umożliwił powstawanie nowych narzędzi informatycznych. Dostęp do olbrzymiej grupy osób korzystających z sieci globalnej daje nowe możliwości prowadzenia różnorakiej działalności, wspieranej przez aplikacje internetowe i mobilne.

KORZYŚCI
Słuchacz zdobędzie umiejętność:

  • tworzenia stron internetowych i tworzenia aplikacji internetowych zgodnych z najnowszymi trendami-w tym znajomość HTML5/CSS3, Ajax, PHP, Javascript, ASP.NET
  • tworzenia natywnych aplikacji mobilnych w języku Java i .NET, omówienie środowisk programistycznych dla systemów Android, iOS i Windows Phone

ORGANIZACJA:Realizacja przedmiotu trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy i jest uzależniona od jego problematyki i skali trudności. W tym czasie słuchacz sam dostosowuje tempo nauki do indywidualnych możliwości, zasobów czasowych, poziomu wiedzy i umiejętności.

Tryb on-line:

  • Szacunkowo zaangażowanie to około 6 godzin pracy własnej w tygodniu - w każdym tygodniu trzeba wykonać jakieś zadanie lub przygotować wypowiedź.
  • W sumie słuchacz poświęca około 220 godzin na pracę własną
  • Zaliczenia przedmiotów będą wymagały wykonania zadań, udziału w forum dyskusyjnym, wykonania testu

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności