Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Edukacja Montessorii w przedszkolu i szkole

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej funkcjonujących według założeń Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dają Słuchaczom możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Marii Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwijają umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka.|

Korzyści:
Słuchacze obok teoretycznych i metodycznych podstaw zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskmi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej oraz organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia: nauczyciele, rodzice, terapeuci, zwolennicy edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Przedmiotem potępienia nowych swobód przez papieży jest wolność edukacji. Bądźcie więc zgorszone, dusze niedoświadczone, liberalne umysły, które nie znacie same siebie, mózgi wyprane przez dwa wieki kultury liberalnej! Tak, przyznacie, że nie możecie tego zrozumieć: papieże potępiają wolność w edukacji! Co za zdziwienie! Co za skandal! Papież – i to jaki papież! Leon XIII, zwany przez niektórych liberalnym, potępia najświętszą wolność nauczania!
Autor: Marcel Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, wyd. Te Deum, Warszawa 2002, s. 91.
Polityka Prywatności