Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Edukacja Montessorii w przedszkolu i szkole

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej funkcjonujących według założeń Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dają Słuchaczom możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Marii Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwijają umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka.|

Korzyści:
Słuchacze obok teoretycznych i metodycznych podstaw zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskmi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej oraz organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia: nauczyciele, rodzice, terapeuci, zwolennicy edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Polityka Prywatności