Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Edukacja Montessorii w przedszkolu i szkole

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej funkcjonujących według założeń Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dają Słuchaczom możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Marii Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwijają umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka.|

Korzyści:
Słuchacze obok teoretycznych i metodycznych podstaw zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskmi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej oraz organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia: nauczyciele, rodzice, terapeuci, zwolennicy edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Wreszcie zostały ogłoszone wyniki tegorocznych matur. Ponieważ okazało się, że egzaminu dojrzałości nie zdało 20 procent uczniów, którzy do niego przystąpili, nikt już nie zwrócił uwagi na drobiazg, że aż do połowy lipca maturzysta nie wie, czy zdał, czy nie i to w sytuacji, gdy właśnie w tym momencie rozpoczyna się rekrutacja na studia wyższe. Takie są miedzy innymi efekty reformy edukacyjnej, przeprowadzonej przez pana min. Mirosława Handke i jego komandę w czasach rządów AWS-Unia Wolności. Dzisiaj żadne z tych ugrupowań politycznych już nie istnieje, więc oczywiście żadnej odpowiedzialności politycznej ponieść już nie może (…) Ta AWS-owska reforma podlegała następnie „dalszemu doskonaleniu” za rządów SLD, kiedy ministrem edukacji była pani Łybacka, no i wyszło jak zawsze. Jakże zresztą inaczej, kiedy reforma edukacyjna została skonstruowana pod kątem potrzeb edukacyjnej biurokracji i nauczycieli? Dlatego też żaden związek nauczycielski przeciwko niej nie protestował, bo jużci – dzięki reformie podwoiła się w szkołach liczba stanowisk dyrektorskich, a i tzw. „prawa pracownicze” też zostały pieczołowicie „zabezpieczone”.
Autor: Stanisław Michalkiewicz
Polityka Prywatności