Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej, neurologii i psychiatrii dziecięcej, fizjoterapii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do nauczyciela do pracy w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z zastosowaniem różnorodnych metod wspierania rozwoju dziecka do 6 r. ż w tym diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności