Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Akademia Menedżera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem głównym studiów jest przybliżenie różnych technik wspomagających pracę współczesnego menedżera oraz doskonalenie umiejętności w praktycznym ich doborze i stosowaniu. Wybór instrumentów menedżerskich w zrównoważony sposób uwzględnia aspekty kierowania ludźmi i analiz organizacyjnych z problematyką biznesowo-prawną. Celem uzupełniającym jest uproszczona diagnoza kwalifikacji osobowościowych uczestników studium.
Polityka Prywatności