Opole, Polska

Doradztwo podatkowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego w procesie jego tworzenia oraz stosowania Zakres przedmiotowy obejmuje regulacje prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego. Zajęcia realizowane są przez praktyków, pracowników administracji skarbowej jak również doradców podatkowych, poprzez co słuchaczom przekazywana jest głownie wiedza oparta na doświadczeniu zawodowym.
Polityka Prywatności