Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, np.: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, biurach kariery, centrach informacji zawodowej, urzędach pracy, agencjach doradztwa personalnego, w dużych przedsiębiorstwach w dziale HR, dziale kadr. Studia stanowią ciekawą alternatywę i perspektywę stabilizacji dla nauczycieli chcących uzupełnić pensum z innej specjalizacji albo w razie braku etatu podjąć pracę w charakterze doradcy personalnego poza oświatą.
Polityka Prywatności