Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Kierunek ten stanowi doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, zespołem Aspergera. Rozwija kompetencje słuchaczy w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera na każdym etapie edukacyjnym oraz ukazuje swoistość kształcenia w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.
Autor: Karol Marks, Krytyka programu gotajskiego
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Polityka Prywatności