Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

HR Business Partner

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zaprezentowanie słuchaczom koncepcji HR Business Partnera dla nowoczesnej organizacji. Studia mają za zadanie wskazanie obszarów współpracy HRBP z interesariuszami i różnymi grupami docelowymi- np. zarządem, pracownikami, potencjalnymi pracownikami. Koncepcja studiów zakłada poznanie zasada funkcjonowania firmy w kontekście spojrzenia strategicznego i zadań HRBP w ramach takich działań , dzięki czemu słuchacze staną się pełnoprawnymi partnerami biznesowymi dla decydentów. Przedmioty i bloki tematyczne zostały opracowane w sposób umożliwiający przekrojowe spojrzenie na kluczowe procesy HR w firmie i zrozumienie ich przebiegu, aby skuteczniej nimi moderować w kontekście celów strategicznych organizacji. Całość programu jest uwieńczona pracą nad kompetencjami własnymi HRBP.
Business
"Business" – piąty singel promujący album The Eminem Show amerykańskiego rapera Eminema.
Polityka Prywatności