Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Inspektor ochrony danych

Język wykładowy: polski
Przygotowanie Słuchaczy do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych; Zapoznanie Słuchaczy ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z wdrażaniem ISO 27001:2014-12 związanych z wdrażaniem oraz audytowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji; Słuchacze nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności dotyczące bezpiecznego zarządzania informacją na etapie jej tworzenia, przetwarzania, przesyłania i gromadzenia.
Polityka Prywatności