Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Kadry i Płace

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel

  • Przygotowanie Słuchaczy do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych;
  • Zapoznanie Słuchaczy ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z wdrażaniem ISO 27001:2014-12 związanych z wdrażaniem oraz audytowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • Słuchacze nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności dotyczące bezpiecznego zarządzania informacją na etapie jej tworzenia, przetwarzania, przesyłania i gromadzenia.
Polityka Prywatności