Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Komunikacja społeczna i PR

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru komunikacji medialnej, komunikacji w sytuacji kryzysowej oraz komunikacji w mediach społecznościowych, prowadzących do profesjonalnych działań PR oraz kształtowania pozytywnego wizerunku. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych kształtowaniem relacji z klientami, kontrahentami, władzami lokalnymi i mediami oraz pracownikami.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
komunikacja społeczna
Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.
Polityka Prywatności