Opole, Polska

Księgowość i płace w przedsiębiorstwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie rozrachunków publiczno – prawnych oraz rozliczeń z pracownikami w małej firmie. Wykładowcami są praktycy oraz nauczyciele akademiccy zajmujący się zawodowo księgowością małych firm.
Polityka Prywatności