Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Najprostszą czynnością w transporcie drogowym towarów jest załadunek pojazdu i przewóz towaru z punktu A do punktu B i rozładunek. Na tą realną czynność składają się 156 akty prawne, które osoba zajmująca się transportem powinna znać, a przynajmniej tego wymagają urzędnicy w różnych krajach. Zatem ucząc o transporcie poznajemy prawo obowiązujące w UE oraz krajach trzecich. Dlatego te studia są tak interesujące, bo w jednym obszarze przedstawiamy zagadnienia z transportu, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i motywowania pracowników jak i prawa cywilnego i handlowego. Żadna branża nie może funkcjonować bez wsparcia w oprogramowanie, dlatego przygotowaliśmy zajęcia z systemów informatycznych AnyLogic i Comarch, które będzie można wdrożyć w szkole przez co wzbogacą program nauczania znacznie podniosą atrakcyjność przekazywanej uczniom wiedzy.
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Polityka Prywatności