Opole, Polska

Mediacje sądowe i pozasądowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia podyplomowe są skierowane do wszystkich osób, zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji zawodowych i zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji i mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej.
Polityka Prywatności