Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Rachunkowość

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych na poziomie wystarczającym do podjęcia pracy w dziale księgowości lub w biurze rachunkowym, a także do prowadzenia samodzielnej księgowości we własnej działalności gospodarczej.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności