województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Transport i spedycja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m. in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.
Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności