Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka i wczesna interwencja

Język wykładowy: polski
Studia nadają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie.
Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Polityka Prywatności