województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Wycena Nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia pozwalają na zdobycie wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości. Tym samym przygotowują słuchaczy do odbycia praktyk zawodowych, a – poprzez styczność z praktykami – umożliwiają zdobycie wiedzy koniecznej do zdania egzaminu państwowego.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności