Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel 

Studia ukierunkowane są na przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej zorientowanej na efektywność i skuteczność w negocjacjach oraz zarządzaniu handlem i sprzedażą. Celem jest ukształtowanie umiejętności i postaw sprzyjających skutecznemu i sprawnemu podejmowaniu korzystnych decyzji oraz prowadzeniu działań menedżerskich, w tym zarządzania sieciami sprzedaży.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności