Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Zarządzanie wierzytelnościami – aspekty prawne, skuteczna windykacja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej. Zarządzanie wierzytelnościami to przemyślany i spójny proces postępowania z każdą należnością od momentu jej powstawania, aż do momentu uzyskania zapłaty, bądź wpisania jej w straty (w przypadku braku zapłaty), ale także i później. Dla realizacji tych procesów przedsiębiorstwa stosują różne rozwiązania: od organizacji własnych działów windykacyjno-prawnych po sprzedaż wierzytelności. Zwykle jednak wybierane są rozwiązania mieszane, a więc realizacja wybranych procesów wewnątrz firmy oraz delegowanie pozostałych do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności