Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami nowoczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Program studiów został stworzony z myślą zarówno o przedsiębiorcach z MŚP, realizujących często samodzielnie podstawowe funkcje personalne w firmach, jak i dla pracowników komórek i działów HR z dużych organizacji. Tematyka zajęć obejmuje przegląd zadań stojących przed menedżerem odpowiedzialnym za pracowników w organizacji oraz wypracowanie przez słuchaczy indywidualnych rozwiązań personalnych dla ich firm z uwzględnieniem najnowszych trendów, doświadczeń i wyników badań.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności