Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja

Język: polski
Grupa kierunków: prawne

Cel
Celem podyplomowych studiów na kierunku Administracja - Zarządzanie i Organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Korzyści
Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach. W ramach bloku "Wiedza prawnicza" słuchacz nabędzie i uporządkuje wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika oraz pogłębi umiejętności analizy tekstu prawnego. W ramach bloku "Sprawne zarządzanie" słuchacz nauczy się, jak zarządzać i współpracować ze swoimi pracownikami. Ponadto dowie się, jak zarządzać projektami unijnymi, zmianą i informacją. Blok "Umiejętności interpersonalne" pozwoli na rozwinięcie umiejętności komunikowania się z klientami i współpracownikami.

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej.

Praktyczny charakter studiów
Studia stwarzają wiele możliwości sprawdzenia rozwijanych umiejętności w praktyce. W czasie zajęć o charakterze ćwiczeniowym słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi technikami zapewniającymi sukces w organizacji i zarządzaniu administracją.

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.